GEOPROFIL
separator

Oferta

Biuro usług geologicznych Geoprofil oferuje usługi:

Z zakresu geologii inżynierskiej:

 • sporządzanie dokumentacji geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich,
 • projekty prac geologicznych,
 • dokumentacje techniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych, budynków usługowych i biurowych, hal, magazynów, dróg oraz sieci uzbrojenia podziemnego, itp.,
 • odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych,
 • badanie zagęszczenia podsypek i zasypek.

W ramach prac terenowych wykonujemy:

 • wiercenia i odwierty geologiczne,
 • sondowania dynamiczne sondą lekką i ciężką,
 • tyczenie i niwelacje geologicznych punktów badawczych,
 • odkrywki fundamentów,
 • badania laboratoryjne próbek gruntów i wód.

Z zakresu hydrogeologii:

 • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
 • opinie dotyczące odprowadzania wód podziemnych do gruntu.